ตัวอย่างแผนการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
( บรรยาย - ปฏิบัติการ )
418697 สัมมนา
1
  วิชาเอกเลือก
6 ( - )
  รวม
7 ( - )

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
( บรรยาย - ปฏิบัติการ )
418691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
1 (1-0)
418697 สัมมนา
1
  วิชาเอกเลือก
3 ( - )
  รวม
5 ( - )

 

ปีที่ 2 ปีการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
( บรรยาย - ปฏิบัติการ )
418697 สัมมนา
1
418699 วิทยานิพนธ์
9
  รวม
10

 

ปีที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
( บรรยาย - ปฏิบัติการ )
418697 สัมมนา
1
418699 วิทยานิพนธ์
9
  รวม
10

 

ปีที่ 3 ปีการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
( บรรยาย - ปฏิบัติการ )
418699 วิทยานิพนธ์
9
  รวม
9

 

ปีที่ 3 ปีการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
( บรรยาย - ปฏิบัติการ )
418699 วิทยานิพนธ์
9
  รวม
9

Comments

, Generic levitra, 659827, Viagra dose, 052, Buy viagra, >:-D, Viagra, yuvy, Viagra online without prescription, uudehd, Cialis, =]]], Online viagra, zuyz, Viagra, dfubph, Viagra, fhlevl,

, Levitra online, zxhtil, Online viagra, zra, Viagra, mtpd, Viagra, wsxs, Viagra, 58069, Cialis online without prescription, 123, Viagra, >:-OO, Order viagra online, %-(((, Cheap viagra, 4760,

Hello!
cialis surrey bc ,

Hello!
viagra ,

Hello!
super viagra pro ,

Hello!
cialis ,

Hello!
deals cialis ,

Hello!
deals cialis ,

Hello!
cialis samples ,

Hello!
cialis no script ,

Hello!
cialis price ,

Hello!
viagra price ,

Hello!
cialis price ,

Hello!
viagra price ,

cvwivg viagra CUeWZD fosamax OMTwdX cialis >:]] cheap viagra GODai

zeyyurfo Payday Loans 3515 :-O Payday Loans =-]

obgblz cialis 4100 where to buy tadalafil %-[[[