ห้องสมุด

 

ที่ตั้ง

อาคาร เรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กายภาพ SC45

 

เวลาเปิดให้บริการ

จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30น (เวลาพัก 11.30 -12.30 น)
เสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
 

ระเบียบการยืมและค่าปรับ

 • การยืมหนังสือ นิสิตปริญญาตรี 2 เล่ม / 1 สัปดาห์
 • บัณฑิตวิทยาลัย 3 เล่ม/ 1 สัปดาห์
 • อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 10 เล่ม / 1 เดือน
 • กรณีส่งคืนหนังสือเกินกำหนด ปรับวันละ 5 บาท / หนังสือ 1 เล่ม
   

ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้ห้องสมุด

 1. ผู้เข้าใช้ห้องสมุดต้องแต่งกายสุภาพ
 2. ห้ามนำอาหารเข้ามาทานในห้องสมุด
 3. ไม่ส่งเสียงดังให้เป็นที่รบกวนผู้อื่น
 4. รักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะไว้
 5. ห้ามทำกิจกรรมที่ไม่สมควร เช่น เล่นการพนันทุกประเภท

          

        

ผู้ดูแลห้องสมุด : น.ส.บุญชู  ลาเวียง  

http://library.cs.sci.ku.ac.th/