ข่าวประกาศจากทางภาควิชา

01/06/2018 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและรายงานตัวเป็นนักศึกษาวิชาทหารของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563
28/05/2018 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอให้นิสิตส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561
28/05/2018 ประชาสัมพันธ์กองทุนสวัสดิภาพนิสิต
25/05/2018 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านกิจการนิสิตระดับนานาชาติครั้งที่ 16 (16th APSSA International Conference 2018)
24/05/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ)ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561(รอบที่ 2)
24/05/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561(รอบที่ 2)
23/05/2018 นิสิตที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดให้มาสมัครด่วนภายในวันที่ 24 พ.ค. 2561 เพื่อจะได้ยกเว้นค่าธรมมเนียมการศึกษา
22/05/2018 ประชาสัมพันธ์โครงการ ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 7
21/05/2018 ประชาสัมพันธ์การกรอกข้อมูลนิสิตเก่าในแบบกรอกประวัติเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21/05/2018 บริษัท โน เมจิก เอเซีย จำกัด เปิดรับสมัครงาน
18/05/2018 บริษัท United Information Highway Co., Ltd.(UIH) รับสมัครงาน จำนวน 3 อัตรา
16/05/2018 รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
15/05/2018 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างคอมพิวเตอร์
09/05/2018 ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา
09/05/2018 ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท โครงการ TAIST-Tokyo Tech (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปี 2561 รอบที่ 2
03/05/2018 ประชาสัมพันธ์โครงการ The Writing Project:How to Better English
01/05/2018 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและกำหนดการสอบ พนักเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างคอมพิวเตอร์
27/04/2018 ทุนการศึกษาของ มหาวิทยาลัย Ritsumeikan ภายใต้ JICA Innovative Asia Scholarship 2018
05/04/2018 บริษัท TDK เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง Programmer Analyst ด่วน!!
04/04/2018 รายชื่อนิสิตผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ
26/03/2018 กำหนดการจัดกิจกรรมรับสมัครงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
16/03/2018 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการบรรยายแนะแนวทุนการศึกษาต่อสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
16/03/2018 สำนักงาน ก.พ. เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xian Jiaotong University) ประจำปีการศึกษา 2561 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
16/03/2018 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาพิเศษในหัวข้อ เรื่อง ระบบขนส่งมวลชนทางรางของประเทศไทย เรากำลังจะไปถึงไหน
15/03/2018 โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)