ข่าวประชาสัมพันธ์

02/08/2017 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม
24/10/2012 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ The 11th International Conference on e-Business(iNCEB2013)
10/09/2012 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม “Agile and Scrum Workshop”
28/02/2011 งานคืนสู่เหย้า 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์
14/12/2009 ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการสัมมนาและสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2553
26/11/2009 รายชื่อนิสิตที่ยังไม่ผ่านกิจกรรม
13/11/2009 ประกาศ นิสิตปัญหาพิเศษ ที่มีความประสงค์จะขอจองเครื่องคอมพิวเตอร์
25/08/2009 เชิญชวนพี่น้อง ComSci เข้าร่วมงาน ComKUCamp 2nd
10/06/2009 IBM Academic Initiative: University Day 2009
09/06/2009 โครงการ SIPA Animation and Game Contest 2009
09/06/2009 ทุนการศึกษาระดับป.โท จาก The Okazaki Kaheita Foundation, Japan
09/06/2009 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนยูซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
09/06/2009 รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิได้รับรางวัลเรียนดี
09/06/2009 เชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ กล้าใหม่ ใฝ่รู้ ปี 2552
03/06/2009 ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
03/06/2009 ขยายเวลารับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ผู้ช่วยสอน
25/05/2009 โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ปี 2552
25/05/2009 ทุนการศึกษา มก. ปี 2552
21/05/2009 ขอเชิญส่งบทความเข้าประกวดตามโครงการ เศรษฐทัศน์
21/05/2009 การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
04/05/2009 การสมัครรับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่นปี 2551
12/01/2009 นิทรรศการการศึกษาในสหราชอาณาจักร
12/01/2009 ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
12/01/2009 โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต KU-UTIA ประจำปี 2009 (รุ่นที่ 10)
08/01/2009 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน 2 คน