ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม “Agile and Scrum Workshop”

ขอเชิญนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการ “Agile and Scrum Workshop” ณ ห้องปฏิบัติ 310 อาคารทวีญาณสุคนธ์ ในวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 27 -28 ตุลาคม 2555 วิทยาการ โดย คุณทวิร พานิชสมบัติ และทีมงานจากบริษัท Opendream จำกัด

มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ที่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มก. (บางเขน)
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 ด่วน !!!! รับจำนวนจำกัด
* พร้อมชำระเงิน 1,000 บาท (เข้าร่วมอบรมเกิน 85 % ของระยะเวลาทั้งหมด จะได้รับเงินคืน)

AttachmentSize
Public relations.pdf528.64 KB