ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

ฝากโปรโมทคอสที่จะเปิดช่วงสิงหา-กันยา ด้วยครับ

-------------

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เดือนสิงหาคม-กัยายน 2560

1. หลักสูตร Zimbra (Open Source Edition) Administration

วันอบรม : วันที่ 23-25 สิงหาคม เวลา 9.00 – 16.30 น.
วิทยากร : คุณศิวัฒน์ ศิวะบวร (X-Sidekick Co.,Ltd.)

ค่าใช้จ่าย : 8,900 บาท/ท่าน

2. หลักสูตร พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการเรียนรู้ของเครื่องโดยภาษาไพธอน

วันอบรม : วันที่ 26 สิงหาคม เวลา 09.00 – 16.00 น.
วิทยากร : คุณศรชัย ลักษณะปีติ

ค่าใช้จ่าย : 1,200 บาท/ท่าน

3. หลักสูตร พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์ม AppEngine ด้วยภาษา Go

วันอบรม : วันที่ 9-10 , 16-17 กันยายน 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น.
วิทยากร : ดร. ชยานนท์ ทรัพย์อาภา

ค่าใช้จ่าย : 8,500 บาท/ท่าน

สนใจสมัครอบรม และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://oss4corp.kasetsart.org/
โทรศัพท์ 094-379-8472