บริษัท อัฟวาแลนท์ จำกัด รับนิสิตฝึกสหกิจ

ตามเอกสารแนบ

AttachmentSize
Developer (1).jpg451.05 KB
PL_SQL_Developer.jpg292.17 KB
ProjectCoordinator - SQA.jpg292.29 KB
QA,Software Tester,Senior Software Tester.jpg454.3 KB