ประชาสัมพันธ์ "โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6"

รายละเอียดตามแนบ

AttachmentSize
Call for paper AUCC2018 ภาษาไทย.pdf7.71 MB
Call for paper AUCC2018 ภาษาอังกฤษ.pdf7.23 MB