6 ก.ค. 61-ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ จาก Professor Yung-Hsiang Lu

6 ก.ค. 61-ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ จาก Professor Yung-Hsiang Lu

ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ จาก Professor Yung-Hsiang Lu  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ โดยได้รับเกียรติจาก Professor Yung-Hsiang Lu เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 – 16.00 น.ณ ห้องประชุมพนมกร จันทร์เจริญ ชั้น 7 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์

AttachmentSize
Academic lecture.jpg108.59 KB