Welcome to new Computer Science Website

นิสิตและบุคลากรภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถเข้าใช้งานได้
โดยล็อกอินด้วย Nontri account ซึ่งจะมีสิทธิ์ใช้งานทั่วไป
เช่น โพสต์ข้อความในกระดานสนทนา, ตั้งกระทู้ใหม่

สำหรับเจ้าหน้าที่ภาควิชาที่ต้องเพิ่มข้อมูล ข่าวประกาศหรือข่าวประชาสัมพันธ์
ขอให้ล็อกอินแล้วแจ้งหน้าที่ที่รับผิดชอบภายในเว็บไซต์ได้ที่พี่เฟียตครับ

หากมีข้อแนะนำติชม สามารถตั้งกระทู้ได้ที่นี่